Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tháng Chín 6, 2018
Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính như thế nào

Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính như thế nào?

Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính như thế nào? Hầu hết dân tài chính chúng tôi, các […]
Tháng Chín 5, 2018
Kiểm soát nội bộ

Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ như thế nào?

Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ như thế nào? Thực hiện – Tùy thuộc về mức độ chiến […]
Tháng Chín 5, 2018
Kiểm toán nội bộ thực hiện như thế nào

Kiểm toán nội bộ thực hiện như thế nào?

Kiểm toán nội bộ thực hiện như thế nào?   Tất cả ông chủ dù mới khởi nghiệp, hay làm […]
Tháng Chín 5, 2018
Đừng phức tạp hoá báo cáo quản trị

Đừng phức tạp hoá báo cáo quản trị

Đừng phức tạp hoá báo cáo quản trị Tôi đã dành thời gian khảo sát nhiều doanh nghiệp cần hỗ […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp

Tải File Mẫu 30 Báo cáo quản trị đầy đủ công thức

Bí mật của những báo cáo quản trị giá trị.

Đây là bộ 30 báo cáo kế toán quản trị loại hình Công ty sản xuất mà các sếp hay hỏi đến nhất.

Hướng dẫn tải: Bạn nhập vào ô họ tên, email ---> bấm đăng ký ---> Kiểm tra email (tài liệu đã tự động được gửi tới email của bạn)

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit