Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tháng Chín 15, 2018
Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là gì

Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là gì?

Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là gì? Có 3 yếu tố như là kiềng ba chân để […]
Tháng Chín 15, 2018
Khởi nghiệp: đừng bao giờ tuyển người chưa có kinh nghiệm !?

Khởi nghiệp: đừng bao giờ tuyển người chưa có kinh nghiệm !?

Khởi nghiệp: đừng bao giờ tuyển người chưa có kinh nghiệm !? Nhiều người khởi nghiệp kinh doanh thường lựa […]
Tháng Chín 15, 2018
Khởi nghiệp: "tay trắng" làm thế nào để thu hút được nhân tài? (phần 2)

Khởi nghiệp: “tay trắng” làm thế nào để thu hút được nhân tài? (phần 2)

Khởi nghiệp: “tay trắng” làm thế nào để thu hút được nhân tài? (phần 2) Bạn tìm được những người […]
Tháng Chín 15, 2018
Khởi nghiệp: "tay trắng" làm thế nào để thu hút được nhân tài (phần 1)?

Khởi nghiệp: “tay trắng” làm thế nào để thu hút được nhân tài (phần 1)?

Khởi nghiệp: “tay trắng” làm thế nào để thu hút được nhân tài (phần 1)? Làm khởi nghiệp thường nguồn […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp

Tải File Mẫu 30 Báo cáo quản trị đầy đủ công thức

Bí mật của những báo cáo quản trị giá trị.

Đây là bộ 30 báo cáo kế toán quản trị loại hình Công ty sản xuất mà các sếp hay hỏi đến nhất.

Hướng dẫn tải: Bạn nhập vào ô họ tên, email ---> bấm đăng ký ---> Kiểm tra email (tài liệu đã tự động được gửi tới email của bạn)

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit