Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tháng Chín 18, 2018
Nghệ thuật báo giá và quy luật giá trị - giá cả

Nghệ thuật báo giá và quy luật giá trị – giá cả

Nghệ thuật báo giá và quy luật giá trị – giá cả Rất nhiều lần, anh em nhân viên kinh […]
Tháng Chín 18, 2018
Doanh nghiệp nhỏ nên dành bao nhiêu thời gian cho Marketing

Doanh nghiệp nhỏ nên dành bao nhiêu thời gian cho Marketing?

Doanh nghiệp nhỏ nên dành bao nhiêu thời gian cho Marketing? Đây là một câu hỏi rộng, nhưng thẳng thắn […]
Tháng Chín 18, 2018
Nhân sự mong muốn điều gì ở doanh nghiệp

Nhân sự mong muốn điều gì ở doanh nghiệp?

Nhân sự mong muốn điều gì ở doanh nghiệp? Việc dịch chuyển nhân sự thường xảy ra trong quý 1 […]
Tháng Chín 15, 2018
Làm thế nào để nhân viên trung thành

Làm thế nào để nhân viên trung thành?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÂN VIÊN TRUNG THÀNH? Vì tính chất công việc nên tôi được đi nhiều, tiếp xúc […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp