Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, TACA đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tháng Mười 11, 2018

CÁC BÁO CÁO QUẢN TRỊ DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Theo Luật kế toán, kế toán trong doanh nghiệp ngoài việc thu nhận, xử lý, hệ thống hoá và cung […]
Tháng Mười 9, 2018

KINH NGHIỆM LẬP DỰ BÁO NGÂN SÁCH TRONG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

KINH NGHIỆM LẬP DỰ BÁO NGÂN SÁCH Đưa dự báo thành một Quy trình Quản trị, chứ không phải Quy […]
Tháng Chín 28, 2018

CÁ MẬP THỨ 6 – BỐNG CHÈ BƯỞI

Bống: Xin chào các Shark, con đến kêu gọi 200 triệu đồng cho 20% cổ phần của công ty. Shark […]
Tháng Chín 20, 2018
Nghệ thuật chốt sales đừng đóng đinh sản phẩm

Nghệ thuật chốt sales đừng đóng đinh sản phẩm

Nghệ thuật chốt sales đừng đóng đinh sản phẩm Hơn 10 năm về trước, lúc đó phong trào nuôi cá […]

VIDEO CLIPS

ĐỒNG HÀNH CÙNG TACA

Nguyễn Ngọc Minh
CEO Công ty
Kế toán & Đại lý
thuế FOSA
Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy
CEO International
Cleaning technology &
Trading Co., Ltd
Lê Văn Quang
Chuyên gia tư vấn
tài chính – quản trị
Doanh nghiệp