Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (TACA, 2011)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM