Tháng Mười 11, 2018

CÁC BÁO CÁO QUẢN TRỊ DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Theo Luật kế toán, kế toán trong doanh nghiệp ngoài việc thu nhận, xử lý, hệ thống hoá và cung […]
Tháng Mười 9, 2018

KINH NGHIỆM LẬP DỰ BÁO NGÂN SÁCH TRONG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

KINH NGHIỆM LẬP DỰ BÁO NGÂN SÁCH Đưa dự báo thành một Quy trình Quản trị, chứ không phải Quy […]
Tháng Chín 28, 2018

CÁ MẬP THỨ 6 – BỐNG CHÈ BƯỞI

Bống: Xin chào các Shark, con đến kêu gọi 200 triệu đồng cho 20% cổ phần của công ty. Shark […]
Tháng Chín 14, 2018

Xây dựng hệ thống báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CẦN NHỮNG GÌ? Hệ thống báo cáo định […]
Tháng Chín 13, 2018

Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị trong doanh nghiệp

HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ LÀ RẤT QUAN TRỌNG TRONG DOANH NGHIỆP Trong kế toán quản trị, việc lập […]
Tháng Chín 13, 2018

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÀ GÌ VÀ LÀM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÓ KHÓ KHÔNG   Kế toán quản trị […]